Dobrodošli
u svijet bez bakterija


Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja sebi  kontinuirano postavlja više ciljeve po pitanju kvaliteta, inovacije i efikasnosti u distribuciji sredstava za dezinfekciju poštujući uz to vrhunske evropske standarde.


Pogledajte proizvode
Pogledajte katalog

Zašto odabrati
Dioxy Activ Supra proizvode


Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizacije (WHO):
„Zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti zdravstvenih poteškoća“.
No međutim, zdravlje se najčešće upotrebljava kao pojam odsustva bolesti, t.j. razmišljanje o zdravlju tek započinje kada se pojavi problem ili se pribojavamo da bi se mogao pojaviti. Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa radne opreme itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.
Aquadioxid 100 G ima 2,6 puta veću oksidacionu moć od hlora i samim tim osigurava djelotvorniju dezinfekciju vodenih sistema. Glavna prednost Aquadioxid 100 G u odnosu na druga hlorna dezinfekciona sredstva je da se hlordioksid preko kisika oksidira i tako ne gradi hloramine, hlorfenole i AOX. Pored toga proizvod ne sadrži teške metale i ne pjeni.


Aquadioxid-sa-sjenkom-home-done-new
Aquadioxid mala
Aquadioxid 100 G ima 2,6 puta veću oksidacionu moć od hlora i samim tim osigurava djelotvorniju dezinfekciju vodenih sistema.
dioxy-activ-supra-home-sa-sjenkom-done
Supra mala
Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i za opštu upotrebu. Više o proizvodu
Supra-agro-sa-sjenkom-done
Supra Agro mala
Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na bazi hlordioksida.
Supra-Farm-bez-sijenke-done
Supra FARM mala
Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj stočarskoj proizvodnji na bazi hlordioksida.
Facebook