O nama


Virusi, bakterije, paraziti i gljivice su uzrok različitih bolesti. Njima se možete zaraziti svakodnevno, po nekoliko puta, jer su svuda oko nas. Važnost obavljanja preventivne dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, zdravstvenim, obrazovnim i sličnim djelatnostima, gdje ona predstavlja mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraze uslijed mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.). Ciljevi kompanije AQUA Solutions su orijentisani ka distribuciji efikasnog i kvalitetnog proizvoda za dezinfekciju, s prioritetom zadovoljavanja najviših očekivanja naših korisnika i samim tim omogućiti siguran i zdrav život. Čiste površine ne samo da pružaju veći kvalitet života, već i smanjuju zdravstvene rizike. Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja sebi kontinuirano postavlja više ciljeve po pitanju kvaliteta, inovacije i efikasnosti u distribuciji sredstava za dezinfekciju poštujući uz to vrhunske evropske standarde. Naši zaposleni predstavljaju ključ našeg uspjeha. Rezultati ugodnog radnog okruženja su mogućnost napredovanja i efikasan rad u preduzeću. Inovativni tim kompanije AQUA Solutions sastoji se od stručnjaka različitih profila koji uključuje inžinjere poljoprivrede te stručnjake iz specifičnih naučnih oblasti, zaduženi za razvoj, kvalitet i efikasnost distribuisanih proizvoda za dezinfekciju u našem preduzeću. Strategija preduzeća podrazumjeva i vođenje brige o zaposlenima kao i dodatnu edukaciju, otkrivanje interesa kao i podržavanje talenta i unapređenje stručnosti naših zaposlenika.

Virusi, bakterije, paraziti i gljivice su uzrok različitih bolesti. Njima se možete zaraziti svakodnevno, po nekoliko puta, jer su svuda oko nas. Važnost obavljanja preventivne dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, zdravstvenim, obrazovnim i sličnim djelatnostima, gdje ona predstavlja mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraze uslijed mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.).

Ciljevi kompanije AQUA Solutions su orijentisani ka distribuciji efikasnog i kvalitetnog proizvoda za dezinfekciju, s prioritetom zadovoljavanja najviših očekivanja naših korisnika i samim tim omogućiti siguran i zdrav život. Čiste površine ne samo da pružaju veći kvalitet života, već i smanjuju zdravstvene rizike.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja sebi  kontinuirano postavlja više ciljeve po pitanju kvaliteta, inovacije i efikasnosti u distribuciji sredstava za dezinfekciju poštujući uz to vrhunske evropske standarde.

Naši zaposleni predstavljaju ključ našeg uspjeha. Rezultati ugodnog radnog okruženja su mogućnost napredovanja i efikasan rad u preduzeću.

Inovativni tim kompanije AQUA Solutions sastoji se od stručnjaka različitih profila koji uključuje inžinjere poljoprivrede te stručnjake iz specifičnih naučnih oblasti, zaduženi za razvoj, kvalitet i efikasnost distribuisanih proizvoda za dezinfekciju u našem preduzeću.

Strategija preduzeća podrazumjeva i vođenje brige o zaposlenima kao i dodatnu edukaciju, otkrivanje interesa kao i podržavanje talenta i unapređenje stručnosti naših zaposlenika.

Facebook